İngilizce’de Fiillerin İkinci Halleri

İngilizce’de Fiillerin İkinci Halleri

İngilizce fiilleri bilmek, İngilizce konuşmak için olmazsa olmazlardan biridir. Her dilde olduğu gibi İngilizce’de de fiil olmadan tam cümle kurulamaz. Bu ister ad eylem olabilir ister fiil eylem ancak şarttır. Türkçe’dekinin aksine, İngilizce’de bazı eylemler gramer yapısı olarak ek almaktansa, şekil değiştirirler. Bu sebeple; İngilizce fiiller, geçmiş zaman kullanımına göre çekilirken düzenli ve düzensiz olmak üzere fark gösterirler.

İngilizce’nizi geliştirmeniz ve size yardımcı olması açısından hazırladığımız “Düzenli Fiiller” ve “Düzensiz Fiiller” tablolarımızla fiillerin ikinci hallerine rahatlıkla çalışabilirsiniz ve anlamlarını öğrenebilirsiniz. Daha sonrasında da, öğrendiklerinizi hem sözlü hem de yazılı şekilde uygulayabilirsiniz.

İngilizcenizi ücretsiz olarak videolar ile geliştirmek için Engly uygulamasını hemen indirin;

Engly Android İndir.              Engly İos İndir

 

 

Düzenli Fiiller

Düzenli fiiller, tıpkı Türkçe’de de olduğu gibi fiilin yalın halinin ek almasıyla ikinci hale dönüştüğü fiillerdir. Fiil -d, -ed ya da -ied gibi ekler alabilir. Bu fiilin hangi harfle bittiğine göre değişkenlik gösterir.

Eğer fiil, sesli harfle bitiyorsa o zaman, -d ekini alır ancak sessiz harfle bitiyorsa, o zaman -ed ekini alır. “Study” örneğinde olduğu gibi değişen bir harfle bitiyorsa da, -ied alarak “Studied” olur.

Fiil İkinci Hali Anlamı
Add Added Eklemek
Arrive Arrived Varmak
Answer Answered Cevaplamak
Ask Asked Sormak
Attend Attended Katılmak
Believe Believed İnanmak
Boil Boiled Kaynamak
Brush Brushed Fırçalamak
Borrow Borrowed Ödünç Almak
Clean Cleaned Temizlemek
Climb Climbed Tırmanmak
Camp Camped Kamp Yapmak
Change Changed Değişmek
Carry Carried Taşımak
Collect Collected Toplamak
Correct Corrected Düzeltmek
Count Counted Saymak
Comb Combed Taramak
Close Closed Kapamak
Cook Cooked Pişirmek
Cross Crossed Geçmek
Cry Cried Ağlamak
Decide Decide Karar Vermek
Divide Divide Bölmek
Dive Dived Dalmak
Drop Dropped Düşürmek
Enjoy Enjoyed Hoşuna Gitmek
Excuse Excused Müsaade Etmek
Explain Explained Açıklamak
Earn Earned Kazanmak
Fail Failed Başarısız Olmak
Fill Filled Doldurmak
Finish Finished Bitirmek
Fish Fished Balık Avlamak
Follow Followed Takip Etmek
Hat Hated Nefret Etmek
Help Helped Yardım Etmek
Hope Hoped Umut Etmek
Remember Remembered Hatırlamak
Intend Intended Niyet Etmek
Invent Invented İcat Etmek
Invite Invited Davet Etmek
Interrupt Interrupted Rahatsız Etmek
Kiss Kissed Öpmek
Kill Killed Öldürmek
Knock Knocked Çalmak
Laugh Laughed Gülmek
Land Landed İniş Yapmak
Live Lived Yaşamak
Love Loved Sevmek
Lift Lifted Kaldırmak
Listen Listened Dinlemek
Look Looked Bakmak
Measure Measured Ölçmek
Miss Missed Özlemek, Kaçırmak
Move Moved Taşınmak
Mend Mended Onarmak
Multiply Multiplied Çarpmak
Need Needed İhtiyaç Duymak
Offer Offered Teklif Etmek
Order Ordered Emir Vermek, Ismarlamak
Open Opened Açmak
Pack Packed Paketlemek, Toplanmak
Pick Picked Seçmek
Paint Painted Boyamak
Point Pointed İşaret Etmek
Prefer Preferred Tercih Etmek
Play Played Oynamak
Polish Polished Cilalamak
Peel Peeled Soymak
Post Posted İlan Vermek
Pull Pulled Çekmek
Push Pushed İtmek
Rain Rained Yağmur Yağmak
Reach Reached Ulaşmak
Receive Received Teslim Almak
Repair Repaired Onarmak
Shout Shouted Bağırmak
Snow Snowed Kar Yağmak
Smile Smiled Gülümsemek
Smoke Smoked Sigara İçmek
Start Started Başlamak
Stay Stayed Kalmak
Stop Stopped Durmak
Stud Studied Çalışmak
Subtract Subtracted Çıkarmak
Talk Talked Konuşmak
Thank Thanked Teşekkür Etmek
Travel Travelled Seyahat Etmek
Touch Touched Dokunmak
Use Used Kullanmak
Visit Visited Ziyaret Etmek
Walk Walked Yürümek
Work Worked Çalışmak
Wait Waited Beklemek
Wash Washed Yıkamak
Want Wanted İstemek
Watch Watched İzlemek

Düzensiz Fiilller

Düzensiz fiiller ise, -d, -ed ya da -ied eki almazlar. Ya ikinci halleri de, yalın halleriyle birebir aynıdır ya da kelime tamamen değişerek ikinci hal durumuna gelir. Bu tarz fiilleri ezberlemek kolay olmayacak olsa da, bolca tekrar ve pratikle bir süre sonra hafızanıza kazıanacaklardır.

Fiil İkinci Hali Anlamı
Arise Arose Ortaya Çıkmak
Be Was/Were Olmak
Bear Bore Dayanmak, Doğurmak
Become Became Olmak
Begin Began Başlamak
Bet Bet Bahse Girmek
Bite Bit ısırma
Blow Blew Esmek, Üflemek
Break Broken Kırmak
Bring Brought Getirmek
Build Built İnşa Etmek
Buy Bought Satın Almak
Catch Caught Yakalamak
Choose Chose Seçmek
Come Came Gelmek
Cost Cost Mal Olmak
Creep Crept Sürünmek
Cut Cut Kesmek
Dig Dug Kazmak
Dive Dived / Dove Dalış Yapmak
Do Did Yapmak
Draw Drew Çizmek
Dream Dreamed / Dreamt Düş Kurmak
Drink Drank İçmek
Drive Drove Araç Sürmek
Eat Ate Yemek Yemek
Fall Fell Düşmek
Feed Fed Beslemek
Feel Felt Hissetmek
Fight Fought Dövüşmek
Find Found Bulmak
Fly Flew Uçmak
Forget Forgot Unutmak
Forgive Forgave Affetmek
Freeze Froze Donmak
Get Got Almak
Give Gave Vermek
Go Went Gitmek
Grow Grew Büyümek
Hang Hung Asmak
Have Had Olmak, Sahip Olmak
Hear Heard Duymak
Hide Hid Saklamak
Hit Hit Vurmak, Çarpmak
Hold Held Tutmak
Hurt Hurt İncitmek, Zarar Vermek
Keep Kept Tutmak, Korumak
Know Knew Bilmek
Lay Laid Yaymak, Sermek
Lead Led Yönetmek
Leave Left Bırakmak, Ayrılmak
Lend Lent Ödünç Vermek
Let Let İzin Vermek
Light Lit Aydınlatmak
Lose Lost Kaybetmek
Make Made Yapmak
Mean Meant Kastetmek, Anlamına Gelmek
Meet Met Karşılaşmak, Buluşmak
Pay Paid Ödemek
Put Put Koymak, Yerleştirmek
Read Read Okumak
Ride Rode Binmek
Ring Rang Çalmak
Rise Rose Çıkmak, Yükselmek
Run Ran Koşmak
Say Said Söylemek, Demek
See Saw Görmek, Anlamak
Seek Sought Araştırmak
Sell Sold Satmak
Send Sent Göndermek, Yollamak
Set Set Kurmak, Hazırlamak
Shake Shook Sallamak, Çalkalamak
Shine Shone Parlamak
Shoot Shot Çekmek, Vurmak
Shut Shut Kapatmak, Kapamak
Sing Sang Şarkı Söylemek
Sink Sank Batırmak
Sit Sat Oturmak
Sleep Slept Uyumak
Speak Spoke Konuşmak
Spend Spent Harcamak, Geçirmek
Split Split Bölmek, Ayırmak
Spread Spread Yayılmak, Yaymak
Spring Sprang Sıçramak
Stand Stood Durmak, Ayakta Durmak
Steal Stole Aşırmak, Çalmak
Sting Stung Sokmak, Batırmak
Stink Stank Pis Kokmak
Strike Struck Vurmak, Çarpmak
Swear Swore Yemen Etmek, Küfretmek
Sweep Swept Süpürmek
Swim Swam Yüzmek
Swing Swung Sallanmak
Take Took Almak
Teach Taught Öğretmek
Tear Tore Yırtmak
Tell Told Söylemek
Think Thought Düşünmek
Throw Threw Atmak, Fırlatmak
Understand Understood Anlamak
Wake Woke Uyanmak
Wear Wore Giymek
Win Won Kazanmak
Write Wrote Yazmak

Fiillerin ikinci halleri, geçmiş zaman cümlelerinde kullanılır ve bu sebeple, doğru kullanımlarını bilmek önemlidir.

I swam across the river last Sunday. (Geçen Pazar, nehir boyunca yüzdüm.)

I learned how to speak Spanish in Madrid. (İspanyolca konuşmayı Madrid’de öğrendim.)

I wanted her to meet me tomorrow. (Benimle yarın buluşmasını istedim.)

I saw her today at the reception. (Bugün onu resepsiyonda gördüm.)

I ate a lot of French fries, yesterday. (Dün çok fazla patates kızartması yedim.)

 

Yorumlar kapalıdır